Resmî Gazete’de bugün (27 Haziran 2024 Resmî Gazete kararları)

Bugün Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmelik, genelge ve tebliğler…

Yasama Bölümü
TBMM Kararı

1412 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Çalışma Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar
Yürütme ve İdare Bölümü
Yönetmelikler

– Hacettepe Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Yargı Bölümü
Yüksek Seçim Kurulu Kararları

– Yüksek Seçim Kurulunun 26/6/2024 Tarihli ve 2024/2712 Sayılı Kararı
– Yüksek Seçim Kurulunun 26/6/2024 Tarihli ve 2024/2713 Sayılı Kararı
İlan Bölümü
a – Yargı İlânı
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir